Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 06.01.2021

Influensavaksine

Vi vaksinerer mot influensa fra og med 26.10.20. 

Vi vaksinerer på ettermiddagen 26.-29.10.20. Du må ha avtalt tidspunkt på forhånd - ikke drop in! 

Bestill time gjennom helsenorge eller ring oss for timebestilling. Det er viktig at du møter presis, det er avgjørende for at vi skal kunne opprettholde smittevernrutinene. Ta gjerne av yttertøyet før du skal inn. Du må vente her i 20 minutter etter vaksinering. 

Det er KUN personer i risikogruppe og helsepersonell som kan få vaksine før 1. desember. 

Personer i risikogruppene betaler en egenandel på 50 kroner for vaksinering hos fastlegen. Risikopasienter med frikort betaler ingenting for vaksinering hos fastlegen.

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.