Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 06.01.2021

Økt smitte

På grunn av økende smittetall i området siste tiden oppfordrer vi flest mulig til å bruke vidoekonsultasjon, e-konsultasjon eller telefonkonsultasjon med legen. 

Dersom du trenger blodprøver eller fysisk undersøkelse kan vi ordne det i etterkant. 

Dette vil redusere tiden du trenger å være på legekontoret, og det reduserer antall personer i ventesonene våre. 

Takk for at du hjelper oss med å hindre smitte.