Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 06.01.2021

Nye leger

Tine Molden jobber som fastlege hos oss frem til 31.1.2021. 

1.5.2021 starter den nye fastlegen Kjetil Grjotheim på denne listen. Han er spesialist i allmennmedisin, og jobber i dag i Sortland. Vi ser frem til å få han på laget. 

Steinkjer kommune jobber nå for å skaffe vikar i perioden 1.2.-1.5.21.