Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 12.02.2021

Videokonsultasjon

Hvis du har avtale med legen din om å ha videokonsultasjon så finner du lenke til den her: https://sjosia.confrere.com/. Eller du får SMS med lenke som du kan klikke på.