Hvem skal du ringe ved nødhjelp?

Legekontor, legevakt eller medisinsk nødtelefon?