Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 06.01.2021

Dr. Håvard Skjellegrind starter 1.2.2021. 

Håvard Skjellegrind begynner hos oss 1. februar 2021. Han skal jobbe sammen med Hans Petter Stokke. Stokke trapper ned når Skjellegrind starter. De vil jobbe på samme pasientliste. 

Dr. Skjellegrind har jobbet som fastlege i Malm i åtte år. Han er spesialist i allmennmedisin og har doktorgrad i nevrokirurgi fra Universitetet i Oslo. Han jobber også som førsteamanuensis i medisin ved NTNU og har vært prosjektleder for HUNT 70+.